Váš súkromny prevádzkovateľ Dopravno zdravotnej služby

white and blue police car on road during daytime
white and blue police car on road during daytime

DZS-M.K.TRANS s. r.o. Michalovce má bohaté skúsenosti s poskytovaním dopravných služieb od roku 2003, kedy začala prevádzkovať dopravnú zdravotnú službu v Michalovciach. V rokoch 2006 – 2009 prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej pomoci v Sobranciach. V októbri 2012 rozšírila svoju pôsobnosť na mesto Košice a okolie a Krompachy. V tejto činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce dopravnú zdravotnú službu.

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dopravu pacientov realizuje v rámci Slovenska a po dohode aj medzištátne. Okrem zmluvnej dopravy pacientov poskytuje aj nezmluvnú dopravu pacientov a ich doprovod po vzájomnej dohode. Spoločnosť poskytuje individuálne aj zdravotnícke zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí plne vybaveným sanitným vozidlom alebo posádkou so záchranárom alebo lekárom. Spoločnosť má svoje sídlo v Michalovciach a strediská v Košiciach a Krompachoch.

Spoločnosť DZS-M.K.TRANS s. r.o. prevádzkuje 30 sanitných vozidiel, 3 mikrobusy na prepravu chodiacich a sediacich pacientov a 4 osobné vozidlá s lehátkom. V sídle spoločnosti je vlastné servisné zázemie,kde poskytuje servisné práce predovšetkým pre vlastné dopravné prostriedky. Všetci zamestnanci spoločnosti vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu sú kvalifikovaní, spĺňajú normy a kvalifikačné požiadavky. Skúsenosťami a odbornosťou sú zárukou kvality poskytovaných služieb.

DZS - M.K. Trans, s.r.o

Pozor zmena ! - Košický dispečing je presťahovaný z ulice Fatranská na adresu: Dopravná 6, Košice

Špitálska 1266/2, 071 01 Michalovce

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok

7:30 - 16:00

Kontakt

e-mail: dispecingmichalovce@gmail.com

Dopravná 6 Košice

Otváracie hodiny
24/7


Kontakt

Slovenská 71, 056 01 Gelnica
Kontakt

e-mail: dispecingke@dzsmktrans.sk

Košice

Michalovce

Gelnica

+421 915 115 112

+421 915 574 421

+421 915 574 425

+421 915 159 111

Tel:

Tel:

Tel:

+421 915 900 490