Novinky


O z n a m.

V súvislosti so zmenou prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy v Starej Ľubovni od 1.8.2013 Vám oznamujeme, 

že nové bezdotykové čipové karty 

si môžete zakúpiť v Mestskom informačnom centre Stará Ľubovňa, na Námestí sv. Mikuláša 12 od 5.8.2013.

Doprava v dňoch 1. – 11.8.2013 sa bude vykonávať na náklady prevádzkovateľa.
 

Zostatok na doterajších kartách Vám bude vrátený predchádzajúcim prevádzkovateľom MHD.

Cena karty 3 €, minimálny vklad 3 €.
Súčasne Vás upozorňujeme na úpravu cestovných poriadkov a tarify, ktoré budú zverejnené v najbližších dňoch.