Cenový výmer 

pravidelnej autobusovej prepravy na linkách MHD Stará Ľubovňa

  

Typ cestovného

Cena v €

Obyčajné cestovné:

  hotovosť            0,40 €

 

dopravná karta    0,30 €

Zľavnené cestovné:     

 

 - deti, žiaci a študenti do 26 rokov

   hotovosť             0,20 €

 

 dopravná karta    0,14 €

- držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

   hotovosť            0,10 €

 

 dopravná karta     0,05 €

- sprievodca držiteľa preukazu ŤZP-S

       hotovosť             0,20 €

Starobní dôchodcovia:

  hotovosť             0,10 €

 

dopravná karta   0,05 €

Batožina, pes:

  hotovosť           0,20 €

 

dopravná karta   0,10 €

 

  

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.