Vítajte na stránkach Mestskej hromadnej dopravy mesta Michalovce

Na týchto stránkach nájdete všetky potrebné informácie o cestovaní mestskou hromadnou dopravou. Dopravu zabezpečuje spoločnosť DZS – M.K. TRANS s.r.o. 

Bližšie informácie na stránkach spoločnosti.

DZS – M.K. TRANS 

NOVINKY:

ÚPRAVY CESTOVNÉHO PORIADKU OD 1.10.2014

LINKA číslo 1

spoj 4 so zachádzkou na železničnú stanicu

LINKA číslo 4

spoj 29 so zachádzkou na psychiatrickú nemocnicu

spoj 49 predlžený k Obchodnej Akadémií odchod od OA 12:15

spoj 85 posun z 18:00 na 18:05 (posun o 5 min na vš. zastávkach)

spoj 89 posun z 19:05 na 19:10 (posun o 5 min na vš. zastávkach)

LINKA číslo 5

spoj 2 posun z 4:45 na 4:40 (posun o 5 min na vš. zastávkach)

spoj 1 posun z 5:00 na 4:55 (posun o 5 min na vš. zastávkach)

spoj 9 posun 13:43 na 13:55 (posun o 2 min na vš. zastávkach)

spoj 8 posun 13:20 na 13:25 (posun o 5 min na vš. zastávkach)

LINKA číslo 6

spoj 10 vložené zástavky VYŠKOVÁ, JEDNOTA

spoj 35 s konečnou zástavkou na Žel. stanici                                                                                                                          

spoj 36 s východzou zástavkou na Žel. stanici

spoj 46 vložené zástavky VYŠKOVÁ, JEDNOTA

spoj 42 posun z 16:50 na 17:20 (posun o 30 min na vš. zastávkach)

spoj 43 posun z 17:17 na 18:00 (posun o 43 min na vš. zastávkach)

Nové spoje na linke číslo 6    

Žel.stanica 5:20 až   Psych.nemocnica 5:35

Psych.nemocnica 6:10 až Žel.stanica 6:25

    Viac informácií