Cenový výmer 

pravidelnej autobusovej prepravy na linkách MHD Humenné

 

1. Základné cestovné

Suma v Eur

Základné cestovné

0,40€

Základné cestovné z DK /čipová karta/

0,33€

2. Osobitné cestovné

Deti do dovŕšenia 15. roku veku

0,20€

Žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku

0,20€

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,10€

Sprievodcovia držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S

0,20€

Osoba sprevádzajúca dieťa do 6 rokov

0,20€

Občania po dovŕšení 70. roku veku

0,10€

3. Osobitné cestovné z DK

Deti do dovŕšenia 15. roku veku

0,17€

Žiaci a študenti do dovŕšenia 26. roku veku

0,17€

Držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S

0,03€

Sprievodcovia držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S

0,10€

Osoba sprevádzajúca dieťa do 6 rokov

0,10€

Občania po dovŕšení 70. roku veku

0,03€

Držitelia preukazov Jánskeho plakety

0,00€

Batožina 

Batožina extra

 0,30€ 

2,00€

  

Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave je  pre:

a) žiakov I. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné (1. – 4. ročník)

b) občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S

c) držiteľov senior karty