Cestovné poriadky

Platí od 1. 2. 2020.    Prepravu zabezpečuje: DZS – M.K. TRANS s.r.o., Michalovce, Špitálska 2

Linka 1 Poľná – žel.st. – Hydinárske závody Pozri PDF
Linka 2 žel.st. – Kudlovská Pozri PDF
Linka 3 Dubník,otočka – Gaštanová – žel.st. – Laborecká,otočka Pozri PDF
Linka 4 žel.st. – Laborecká – sídlisko pod Sokolejom Pozri PDF
Linka 5 Poľna – žel.st. – Laborecká,otočka – Sadová – žel.st. – SAD Pozri PDF
Linka 6 žel.st. – Podskalka, otočka Pozri PDF