Vítajte na stránkach Mestskej hromadnej dopravy mesta Humenné

Na týchto stránkach nájdete všetky potrebné informácie o cestovaní mestskou hromadnou dopravou. Dopravu zabezpečuje spoločnosť DZS – M.K. TRANS s.r.o. 

DZS – MK TRANS 

 PRIJMEME VODIČOV

  INFO: 0915 394 076

 

POZOR ZMENA!!!

Od 01.02.2020 zmena cestovného poriadku 

 

Linka č. 2 Železničná stanica – Kudlovská

Pridanie spoja č. 17

Čas odchodu zo zastávky železničná stanica 09:50, príchod na zastávku Kudlovská otočka 10:00, odchod zo zastávky Kudlovská otočka 10:00, príchod na zastávku železničná stanica 10:15.

Pridanie spoja č. 19

Čas odchodu zo zastávky železničná stanica 12:20, príchod na zastávku Kudlovská otočka 12:30, odchod zo zastávky Kudlovská otočka 12:30, príchod na zastávku železničná stanica 12:45.

 

Linka č. 3 Dubník, otočka – Gaštanová – železničná stanica – Laborecká, otočka

Zmena trasy spoja č. 33 – predĺženie

Spoj č. 33 zo smeru Dubník, otočka na železničnú stanicu zo zastávky Gaštanová ul. č. 42 v čase 9:04 bude pokračovať ďalej na zastávky Gaštanová ul. č. 100, Gaštanová ul. č. 19, Gaštanová ul.

č. 42 a ďalej po zvyčajnej trase. Dôjde k predĺženiu spoja pridaním zastávok Gaštanová ul. č. 100, Gaštanová ul. č. 19.

Zmena trasy spoja č. 35 – predĺženie

Spoj č. 35 zo smeru železničná stanica na Dubník, otočka zo zastávky Gaštanová ul. č. 42 v čase 11:31 bude pokračovať ďalej na zastávky Gaštanová ul. č. 100, Gaštanová ul. č. 19, Gaštanová ul.

č. 42 a ďalej po zvyčajnej trase. Dôjde k predĺženiu spoja pridaním zastávok Gaštanová ul. č. 100, Gaštanová ul. č. 19.

 

Linka č. 4 Železničná stanica – Laborecká – Sídlisko pod Sokolejom

Zmena času odchodu spoja č. 49

Mení sa čas odchodu spoja č. 49 zo zastávky železničná stanica na 15:35 (z predošlého 15:30).

Zmena času odchodu spoja č. 53

Mení sa čas odchodu spoja č. 53 zo zastávky železničná stanica na 16:35 (z predošlého 16:25).

Zmena času odchodu spoja č. 52

Mení sa čas odchodu spoja č. 52 zo zastávky Košická ul. č. 10 na 16:50 (z predošlého 16:45).

O Z N A M !

 

 Mestské zastupiteľstvo v Humennom schválilo

bezplatné cestovné v mestskej autobusovej doprave od 01.08.2014 pre:

 

a) žiakov I. stupňa základných škôl s trvalým pobytom na území mesta Humenné (1. – 4. ročník)

b) občanov mesta vo veku od 65 rokov vyššie a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP-S

c) držiteľov senior karty

Bezplatné cestovné platí pre občanov mesta Humenné s trvalým pobytom na území mesta Humenné.

Bezplatné cestovné lístky im budú vydané na základe čipovej karty, ktorú vydáva mesto Humenné.

Viac informácií