Get Adobe Flash player

Dopravná zdravotná služba

 

Oznamujeme vám, že dispečing dopravnej zdravotnej služby sa presťahoval

do nových priestorov v areáli Univerzitnej nemocnice LP na triede SNP č. 1,

ulica Ondavská (za Východoslovenským ústavom srdcových chorôb).

 

Dispečing Košice a Krompachy /non stop/: 

Tel: +421 55/728 95 63, +421 55/728 95 65, +421 55/684 25 25 

 Fax: +421 55/ 677 04 25   Mobil: 0915 574 421 

Dispečing Michalovce: 

Mobil (non stop): 0915 900 490, 0915 115 112   Tel./fax: +421 56/688 26 21

DZS-M.K.TRANS s. r.o. Michalovce má bohaté skúsenosti s poskytovaním dopravných služieb od roku 2003, kedy začala prevádzkovať dopravnú zdravotnú službu v Michalovciach. V rokoch 2006 – 2009 prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej pomoci v Sobranciach. V októbri 2012 rozšírila svoju pôsobnosť na mesto Košice a okolie a Krompachy. V tejto činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce dopravnú zdravotnú službu.

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Dopravu pacientov realizuje v rámci Slovenska a po dohode aj medzištátne.

Okrem zmluvnej dopravy pacientov poskytuje aj nezmluvnú dopravu pacientov a ich doprovod po vzájomnej dohode. Spoločnosť poskytuje individuálne aj zdravotnícke zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí plne vybaveným sanitným vozidlom alebo posádkou so záchranárom alebo lekárom.

Spoločnosť má svoje sídlo v Michalovciach a strediská v Košiciach a Krompachoch.

Spoločnosť DZS-M.K.TRANS s. r.o. prevádzkuje 30 sanitných vozidiel, 3 mikrobusy na prepravu chodiacich a sediacich pacientov a 4 osobné vozidlá s lehátkom.
V sídle spoločnosti je vlastné servisné zázemie,kde poskytuje servisné práce predovšetkým pre vlastné dopravné prostriedky.

Všetci zamestnanci spoločnosti vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu sú kvalifikovaní, spĺňajú normy a kvalifikačné požiadavky. Skúsenosťami a odbornosťou sú zárukou kvality poskytovaných služieb.