Get Adobe Flash player

O spoločnosti

DZS-M.K.TRANS s.r.o. Michalovce má bohaté skúsenosti s poskytovaním dopravných služieb od roku 2003, kedy začala prevádzkovať dopravnú zdravotnú službu v Michalovciach. V rokoch 2006 – 2009 prevádzkovala stanicu rýchlej lekárskej pomoci v Sobranciach. V októbri 2012 rozšírila svoju pôsobnosť na mesto Košice a okolie a Krompachy. V tejto činnosti patrí medzi najväčšie spoločnosti poskytujúce dopravnú zdravotnú službu. 

Od 1.1.2012 spoločnosť rozšírila svoje služby o pravidelnú autobusovú dopravu, kedy začala zabezpečovať Mestskú hromadnú dopravu v Michalovciach, od 1.1.2013 v meste Humenné a od 1.8.2013 v meste Stará Ľubovňa. 

Spoločnosť DZS-M.K.TRANS s. r.o. ďalej poskytuje aj nepravidelnú a zmluvnú dopravu zájazdovými autobusmi, mikrobusmi a osobnými vozidlami. V sídle spoločnosti má vlastné servisné zázemie pre osobné vozidlá, sanitné vozidlá a autobusy, kde poskytuje servisné práce predovšetkým pre vlastné dopravné prostriedky. 

Ďalšiu činnosť, ktorú spoločnosť vykonáva je pravidelná zmluvná doprava a nepravidelná doprava pre fyzické a právnické osoby. Zmluvná a nepravidelná doprava sa realizuje na základe objednávok od organizácií, fyzických osôb a cestovných kancelárií. Spoločnosť realizuje predovšetkým zmluvné prepravy zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania podľa požiadaviek zamestnávateľa, vnútroštátne zájazdy pre školské zariadenia a športové oddiely za zvýhodnené ceny, zahraničné zájazdy modernými autobusmi, ktoré uspokoja aj najnáročnejších zákazníkov. 

Spoločnosť tiež prenajíma reklamné plochy na dopravných priestoroch a vlastných objektoch a poskytuje parkovacie služby vozidiel vrátane autobusov a kamiónov vo vlastných strážených priestoroch. 

Spoločnosť má svoje sídlo v Michalovciach a strediská v Košiciach, Krompachoch, Humennom a Starej Ľubovni.

Spoločnosť DZS-M.K.TRANS s. r.o. prevádzkuje 30 sanitných vozidiel, 3 mikrobusy, 7 osobných vozidiel, 31 mestských autobusov, 4 prímestské autobusy, 5 zájazdových autobusov a 4 hospodárske vozidlá. V spoločnosti pracuje 82 zamestnancov, z čoho je 61 vodičov. Zamestnanci spoločnosti svojou kvalifikáciou, skúsenosťami a odbornosťou sú zárukou kvality poskytovaných služieb. 

 Cieľom spoločnosti je budovanie modernej spoločnosti orientovanej na zákazníka a tento cieľ sa snažíme dokazovať našim klientom, ktorí využívajú naše služby vo všetkých druhoch dopravy.